Maksila

 

maxilla

Definisi

Tulang yang bentuknya tidak teratur yang bersama-sama dengan yang lain membentuk rahang atas dan

tempat kavum orbita, kavum nasalis, palatum, serta tempat beradanya gigi-geligi.

More in this category: « Maxillae Matrix Band »