Ulectomy

 

Definisi

  1. Eksisi jaringan parut [ Yunani oule jaringan parut + ectorny].
  2. Istilahama untuk gingivektomi [Yunani oulon gusi + ectomy].
 
More in this category: « U-loop ulcerative gingivitis »