Print this page

Ulectomy

 

Definisi

  1. Eksisi jaringan parut [ Yunani oule jaringan parut + ectorny].
  2. Istilahama untuk gingivektomi [Yunani oulon gusi + ectomy].