Xenophobia

xeno + phobia : takut

Definisi

Ketakutan tak berdasar terhadap orang asing.

More in this category: « xero- Xenon »