Systolic

Definisi

Berkaitan dengan atau dihasilkan oleh sistole, terjadi bersamaan dengan sistole ventrikel

More in this category: Systole »