Stability

Definisi

Kestabilan. Tahan terhadap perubahan. Dalam ilmu gigi tiruan, ketahanan suatu protesa terhadap perubahan yang disebabkan oleh kekuatan ketika protesa berfungsi.

More in this category: « Stable SRS-A »