Print this page

Haplodont

Yunani : haplo + odous = gigi

Definisi

Memiliki gigi molar tanpa cusp