Cell-mediated Hypersensitivity

Definisi

Suatu respons lambat ketika limfosit dirangsang oleh antigen.